สายการบิน
บริษัททัวร์ของเราให้บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ทั้งตั๋วเครื่องบินในประเทศ และตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ บริษัทบริการตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นพิเศษ, ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด, ตั๋วเครื่องบินนักเรียน,ตั๋วเครื่องบินBusiness Class และ ตั๋วเครื่องบิน First Class เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
อีเมล์:

Lao Airlines การบินลาว (QV)

• สุดคุ้ม... ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี (พร้อมออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึนไป)

กำหนดการเดินทาง ได้ตั้งแต่ วันนี้ – กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้นที่ : 15,900 บาท